08.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

I Klinika Kardiochirurgii arrow I Klinika Kardiochirurgii arrow Kardiochirurdzy arrow Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Image

specjalista kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii

kierownik I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach


Przebieg pracy naukowejProf. Andrzej Bochenek
studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
1973              - dyplom lekarza medycyny
1981              - doktor nauk medycznych
1990              - doktor habilitowany nauk medycznych
1997              - profesor nauk medycznych

 

Przebieg pracy zawodowej
1976             - specjalista I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
1981             - specjalista II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
1988             - specjalista II stopnia z zakresu kardiochirurgii
1991             - specjalista z kardiochirurgii Europejskiego 

                      Towarzystwa Kardiotorakochirurgicznego ESTCS
1973 – 1984  - asystent, starszy asystent i adiunkt w Klinice Kardiochirurgii

                      Śl. A. M. w Zabrzu, pod kierunkiem prof. T. Paliwody
1984 – 1988  - adiunkt i zastępca kierownika kliniki w Klinice Kardiochirurgii Śl. A. 

                      M. w Zabrzu pod  kierunkiem prof. Z. Religi
1988 – 1992  - p. o. kierownika I Kliniki Kardiochirurgii Śl. A. M. w Śląskim Ośrodku 

                      Kardiologii w Katowicach – opiekun kliniki prof. Z. Religa
1992 –          - obecnie profesor zwyczajny na stanowisku kierownika I Kliniki 

                      Kardiochirurgii Śl. A. M. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

                      Klinicznym Nr 7 w Katowicach

 

Staże naukowe i doskonalenie zawodowe
-      Poznański Ośrodek Kardiopulmonologiczny              
-      Karoliński Instytut Stockholm
-      Regionalnym Ośrodku  Kardiochirurgicznym w Leicester - Wielka Brytania
-      Klinika Kardiochirurgii Instytutu Reumatologii w Warszawie
-      Deborah Heart and Lung Center, Browns Mills N.Y. - USA
-      National Heart Instytut - Londyn: 1984, 1986, 1988, 1989, 1991
-      Depertment of Cardiac Surgery University of Massachusets

-      Członkostwo towarzystw naukowych
-      Członek Klubu Kardiochirurgów Polskich 
-      Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek Zarządu Głównego
-      Towarzystwo Chirurgów Polskich,                              
-      European Association for  Cardiothoracic Surgery
-      International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS),
-      Society of Cardiothoracic Section of Great Britain & Ireland
-      International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery

-      Rady Naukowe czasopism medycznych
-      Rada Naukowa miesięcznika Kardiologia Polska
-      Rada Naukowa Polskiego Przeglądu Kardiologicznego
-      Rada Naukowa Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
-      Rada Naukowa dwumiesięcznika MEDIPRESS – Kardiologia wydawnictwo Clyancourt Corp. AG, Szwajcaria Rada

-      Naukowa Folia Cardiologica

 

Doświadczenie kliniczne
Od 1984r. - ponad 4100 samodzielnych operacji serca, obejmujących pełny zakres operacji kardiochirurgicznych: chirurgii naczyń wieńcowych, operacje wymiany i plastyki zastawek serca, tetniaków aorty, transplantacji i implantacji urządzeń wspomagających prace serca.


Zainteresowania kliniczne

-      operacje kardiochirurgiczne bez użycia krwi
-      chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej
-      mało inwazyjne operacje kardiochirurgiczne z wykorzystaniem technik endowizyjnych
-      roboty w kardiochirurgii
-      tętniaki aorty
-      aortalne zastawki bezstentowe

-      operacje naprawy zastawki mitralnej i zastawki aortalnej -plastyka zastawki

 

Zainteresowania naukowe
-      Badania nad negatywnym wpływem krążenia pozaustrojowego (autooksygenacja)
-      Ochrona mięśnia sercowego przed niedokrwieniem w czasie operacji
-      Badania nad zaburzeniami układu krzepnięcia w czasie krążenia pozaustrojowego
-      Badania zaburzeń hemodynamicznych u chorych operowanych bez krążenia pozaustrojowego
-      Badania wpływu rewaskularyzacji chirurgicznej na wyniki odległe leczenia

-      Badania porównujące leczenie chirurgiczne z techniką stentowania naczyń wieńcowych.
-      Badania porównujące operacje pomostowania z techniką stentowania w ostrych zespołach wieńcowych.

 

Publikacje

-      Rozprawa doktorska, 1981. - "Badania doświadczalne nad doborem płynów perfuzyjnych i oznaczenie stopnia

       wypłukania krwi w całkowitym wypłukaniu krwi z ustroju".
-      Rozprawa habilitacyjna, 1989. - "Kliniczna ocena techniki krążenia pozaustrojowego metodą autooksygenacji zastosowanej

       w chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej".

Najważniejsze z prac opublikowane są w:
 
-      Journal of Cardiovascular Surgery (53, 86)
-      Cor Europeum (60)
-      Polski Przegląd Chirurgiczny (76)
-      Medicine Scientific Monitor (85, 155)
-      European Journal of Cardio-thoracic Surgery (95, 96)
-      Medycyna Praktyczna (98)
-      Journal of  Thoracic and Cardiovascular Surgery (106, 135)
-      Circulation (107
-      Circulation of  Arrhythm Electrophysiology (154)
-      EuroIntervention (108
-      Kardiologia po Dyplomie (111
-      Polski Merkuriusz Lekarski (119
-      Polski Przegląd Kardiologiczny  (128
-      American Journal of Cardiology (125
-      European Journal of Heart Failure (132
-      Journal of American College of Cardiology (134
-      Kardiologia Polska (22, 38, 70, 78, 79, 88, 91, 94, 103, 129)
 
>>>Wszystkie prace oryginalne <<<

 

Kontakt

andrzej.bochenek@cardiosurg.pl

 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice