07.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

Podsumowanie I Śląskich Spotkań Kardiochirurgicznych

     W dniach 25-26 listopada 2011 odbyły się Pierwsze Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne których głównymi organizatorami byli prof. Dr hab. Andrzej Bochenek oraz dr n. med. Łukasz Krzych.

 

Celem konferencji było nie tylko podnoszenie kompetencji i nabywanie wiedzy, ale także integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami z całej Polski, pod egidą I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konferencja adresowana była do lekarzy kardiochirurgów, kardiologów, anestezjologów i intensywistów.

 

    Konfrontacja doświadczeń lekarzy różnych specjalności, którzy na co dzień zajmują się leczeniem chorych poddawanych operacjom serca, stanowiła nieocenione źródło nowych inicjatyw, sprzyjających poprawie opieki zdrowotnej. Spotkanie pozwoliło zapoznać się z nowinkami medycznymi i publikowanymi wytycznymi. W sytuacji, gdy chorzy kierowani do operacji są coraz bardziej obciążeni ryzykiem powikłań, pooperacyjną chorobowością i śmiertelnością, takie naukowe zamierzenie nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego właśnie tematem pierwszej konferencji stała się problematyka opieki okołooperacyjnej.

 

    Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Tak wysoki poziom I Śląskich Spotkań Kardiochirurgicznych był nie tylko wynikiem profesjonalnego przygotowania przez organizatorów ale przede wszystkim prowadzenia poszczególnych sesji i opiekę merytoryczną takich wybitnych lekarzy i naukowców jak Prof. Andrzej Bochenek, Prof. Piotr Knapik, Dr hab. Ewa Kucewicz, Dr Łukasz Krzych. Możliwość zgłoszenia propozycji tematów następnej konferencji w roku 2012, które to uczestnicy mogli zgłaszać w anonimowych ankietach, wydaje się być doskonałym pomysłem.

 

    Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne, II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne w 2012 r. Sądząc po wielkim sukcesie ostatniej konferencji jesteśmy pewni, że sukces kolejnej jest nieunikniony.

 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice