05.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

OPERACJE ENDOWIZYJNE NAPRAWY I WYMIANY ZASTAWKI MITRALNEJ

 

Operacje małoinwazyjne naprawy i wymiany zastawki mitralnej 

 

Początek operacji małoinwazyjnych i endoskopowych w chirurgii zastawki dwudzielnej (mitralnej) datuje się na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku. Profesor Alan Carpentier („ojciec” chirurgii naprawczej zastawki mitralnej) donosił w roku 1996 o pierwszych zabiegach mitralnych z dostępu przez niewielkie nacięcie klatki piersiowej.

 

Rok później pierwszą grupę pacjentów operowanych w ten sposób opisał dr Randalf Chitwood ze Stanów Zjednoczonych.

 

W 1999 roku profesor Friedrich Mohr przedstawił dwuletnie wyniki zabiegów małoinwazyjnych z użyciem wprowadzonych własnych technik operacyjnych. Do tych technik należy implantacja sztucznych nici ścięgnistych według własnego, opracowanego naukowo i opublikowanego w roku 2000, pomysłu. W naszej klinice zabiegi małoinwazyjne zastawki mitralnej wprowadził do spektrum operacyjnego i obecnie rutynowo wykonuje dr Witold Gerber, szkoląc dwoje młodych lekarzy: dr Krystynę Bochenek-Klimczyk i dr Macieja Bolkowskiego.

 

Dr Gerber pracował i szkolił się w Klinice Kardiochirurgii Profesora Mohra w Lipsku w latach 2000 i 2003-2006. Powyższe szkolenie zaowocowało złożeniem niemieckiego egzaminu specjalizacyjnego z kardiochirurgii w roku 2005. W powyższym okresie czasu, pod kierownictwem Profesora Mohra uzyskał też pełną samodzielność w wykonywaniu małoinwazyjnych zabiegów rekonstrukcyjnych zastawki mitralnej.

 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizja/1.jpg 

 

Ryc. 1 Dr Witold Gerber przeprowadza operację naprawy zastawki mitralnej z niewielkiego nacięcia klatki

piersiowej (operacja przez dziurkę od klucza)

 

 

 

 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizja/2.jpg 

 

Ryc. 2. Małoinwazyjna operacja naprawcza zastawki mitralnej z użyciem ramienia robota chirurgicznego EASOP

 

 

 

 

 

Zabiegi, o których mowa, dr Gerber wykonuje w naszej klinice od roku 2006 w ilości kilku do kilkunastu miesięcznie. Chorzy po rekonstrukcji zastawki pozostają w kontakcie z kliniką celem kontroli echokardiograficznej lub kontrolują się u zaprzyjaźnionych z kliniką kardiologów na terenie kraju.  

 

Wskazania do zabiegu małoinwazyjnego zastawki mitralnej

 

Poprzez niewielkie, kilkucentymetrowe, nacięcie klatki piersiowej (przez tzw. „dziurkę od klucza”) operowani są w naszej klinice chorzy kwalifikowani do:

 

1.      Zabiegów naprawczych zastawki mitralnej ( plastyka zastawki z zachowaniem w całości własnej zastawki chorego) w przypadku poniższych patologii:- wypadanie (prolaps) tylnego / przedniego płatka mitralnego w przebiegu choroby degeneracyjnej zastawki- wypadanie obu płatków (zwyrodnienie śluzakowate – zespół Barlow’a)

 

2.      Zabiegów rekonstrukcyjnych ze współistniejącymi zaburzeniami rytmu (migotaniem przedsionków), gdzie jednoczasowo wykonywana jest endokawitarna ablacja przedsionków

 

3.      Zabiegów wymiany zastawki mitralnej z powodu zwężenia zastawki (stenozy) przy użyciu sztucznych zastawek mechanicznych jak i biologicznych. 

 

 

Dostęp chirurgiczny do zastawki uzyskuje się przez 5 cm cięcie po prawej stronie klatki piersiowej (mini torakotomia) bez konieczności przecięcia mostka. Operacja wykonywana jest z użyciem krążenia pozaustrojowego, trwa nie dłużej niż klasyczna, a rehabilitacja i powrót chorego do pełnej sprawności jest znacznie szybszy niż przy dostępie przez mostek.

Przebieg małoinwazyjnej operacji naprawy zastawki mitralnej można obejrzeć tutaj.

 

 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizja/3.jpg 

 

Ryc. 3 Efekt kosmetyczny przeprowadzonej operacji naprawy zastawki mitralnej (5 dni po operacji)
 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice