07.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

Małoinwazyjne implantacje zastawek aortalnych

Degeneracyjne wapniejące zwężenie zastawki aortalnej jest jedną z najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego i jest to też jedna z najczęstszych przyczyn wszczepienia protezy zastawkowej. Częstości występowania wady wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy około 3% populacji powyżej 75 roku życia.

 

Standardowym postępowaniem medycznym jest zabieg operacyjny polegający na wymianie zastawki aortalnej. Niemniej jednak u dużej grupy pacjentów ze współistniejącymi dodatkowymi obciążeniami np. przebyta wcześniej operacja pomostowania aortalno – wieńcowego oraz dodatkowymi schorzeniami takimi jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc, przebyte udary mózgowe, niewydolność nerek nie można wykonać zabiegu operacyjnego ze względu na zbyt duże ryzyko powikłań lub nawet zgonu. Dla tych pacjentów została opracowana i wprowadzona do praktyki klinicznej małoinwazyjna metoda implantacji zastawki aortalnej.  

 

W 2008 roku w Górnośląskim Centrum Medycznym rozpoczęto program wszczepiania zastawek aortalnych metodą małoinwazyjną. Zakwalifikowanie chorego do zabiegu wszczepienia zastawki aortalnej metodą małoinwazyjną, a następnie jego wykonanie i opieka pooperacyjna wymaga bardzo ścisłej współpracy lekarzy specjalizujących się w takich dziedzinach medycyny jak: kardiochirurgia, kardiologia inwazyjna, echokardiografia, anestezjologia, radiologia i inne. W Górnośląskim Centrum Medycznym został wybrany zespół specjalistów zajmujących się diagnozowaniem chorych oraz  wykonywaniem takich zabiegów.Koordynacją pracy zespołu, wykonywanych zabiegów oraz ostateczną kwalifikacją chorych  zajmuje się powołana w tym celu komisja, której przewodniczy Profesor dr hab.n med. Maria Trusz – Gluza, kierownik Igo Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum  Medycznego.  

 

W pracach komisji uczestniczą doświadczeni kardiochirurdzy i kardiolodzy. Implantacje w I Klinice Kardiochirurgii koordynuje prof. Andrzej Bochenek. Zabiegi te wykonują bardzo doświadczeni kardiochirurdzy dr hab. Marek Cisowski, dr hab. Michał Krejca, którzy współpracują z  doświadczonymi kardiologami  dr Przemysławem  Węglarzem, dr Andrzejem Ochałą i anestezjologiem  dr Wojciechem  Kruczakiem.

 

Zabiegi małoinwazyjnego wszczepienia zastawki aortalnej polegają na jej wprowadzeniu metodą przezskórną (przez tętnicę udową) lub przezkoniuszkową (przez niewielkie nacięcie w klatce piersiowej). Pomimo, że takie zabiegi są wykonywane u pacjentów o największym ryzyku dla wielu chorych są jedynym sposobem na przedłużenie życia i powrót do normalnego funkcjonowania.

 

Do dnia 01.03.2011r. operowano nową metodą  33 chorych.Wyniki leczenia tych chorych są bardzo dobre. Obserwujemy poprawę wydolności  wysiłkowej i znaczną poprawę komfortu życia.  

 

Więcej na str. „Ja  i moje serce”.

 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice