04.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

Co to jest perfuzja?

Co to jest krążenie pozaustrojowe?

 

Kim są perfuzjoniści?

 

Perfuzjoniści to wyspecjalizowana grupa zawodowa, która zajmuje się prowadzeniem krążenia pozaustrojowego i obsługą  maszyny płuco-serce w trakcie operacji kardiochirurgicznych i podczas innych operacji, które wymagają krążenia pozaustrojowego. Perfuzjonista  jest wysoko wykwalifikowanym członkiem zespołu operacyjnego kardiochirurgii, który składa się z kardiochirurgów, anestezjologów, lekarzy asystentów i pielęgniarek.

 

Głównym zadaniem perfuzjonistów  jest prowadzenie krążenia pozaustrojowego czyli przejęcia w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych funkcji serca i płuc . Umożliwia to kardiochirurgowi przeprowadzenie w bezpieczny sposób operacji serca. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu maszyny płuco-serce, jak również związanych z nim elementów takich jak sztuczny utleniacz krwi (oksygenator), filtry, zbiorniki i przewody którymi sztuczny układ płuco - serca jest połączony z pacjentem. Ponadto istnieje całe spektrum parametrów fizjologicznych, które są ciągle monitorowane przez perfuzjonistów, a których kontrola jest niezbędna podczas operacji serca.

 

Do parametrów tych należą ciśnienie krwi, temperatura, parametry gazometrii krwi,  monitorowanie leczenia przeciwzakrzepowego, elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej krwi i składu gazów medycznych. Pozostałe obowiązki obejmują obsługę urządzeń do autotransfuzji krwi, hemofiltracji, kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,  natleniania membranowego (ECMO),  urządzeń do wspomagania pracy serca takich jak sztuczne komory serca  oraz wszelkiego rodzaju pompy służące do tego celu jako np. pomost do transplantacji serca.

 

Perfuzjoniści jako grupa zawodowa zrzeszeni są w Polskim Stowarzyszeniu Perfuzjonistów, którego zadaniem jest prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń z zakresu prowadzanie krążenia pozaustrojowego oraz przedstawianie najnowszych trendów związanych z tą gałęzią medycyny. Zawód ten wymaga minimum średniego wykształcenia medycznego, kursu kwalifikacyjnego oraz zdanego egzaminu  umożliwiającego samodzielną pracę. Czas nauki to okres około 2 lat. 

 

 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/perfuzja/perfuzja.jpg 
 Osoba w prawym górnym rogu to perfuzjonista podczas operacji serca.

 

 

 

 

 

 

 

Płuco serce to urządzenie, które składa się z kilku pomp perystaltycznych, które mają za zadanie pompowanie krwi z odpowiednim przepływem każdorazowo wyliczanym podczas operacji. Pompy te zastępują pracę serca. Pozostałe elementy urządzenia to systemy nadzoru i kontroli pracy płuco-serca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/perfuzja/p%25c2%25b3uco-serce.jpg 
Płuco- serce.

 

 

 

 

 

Bardzo ważnym elementem układu płuco-serca jest utleniacz krwi – zwany w potocznym języku perfuzjonistów oksygenatorem. Jest to jednorazowe urządzenie mające na celu natlenienie krwi i usuniecie z niej dwutlenku węgla, gdyż podczas zabiegu kardiochirurgicznego płuca pacjenta w momencie uruchomienia krążenia pozaustrojowego nie działają. Ich funkcje przejmuje oksygenator. Nad prawidłową pracą oksygenatora czuwa perfuzjonista, którego zadaniem jest zapewnienia fizjologicznego natlenienia krwi w tym urządzeniu.

 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/perfuzja/oksyg.jpg 
 Oksygenator

 

 

 

Oksygenator ma jeszcze jedną ważną funkcję. Wewnątrz ma wbudowany wymiennik ciepła, dzięki któremu perfuzjonista może kontrolować temperaturę pacjenta. System krążenia pozaustrojowego polega na odebraniu przez specjalnie do tego celu przeznaczoną „rurkę” tzw. kaniulę,  krwi żylnej z prawego przedsionka i skierowanie jej  przez dren żylny do specjalnego zbiornika krwi. Z tego zbiornika  pompa perystaltyczna zabiera krew nienatleniona i wpompowuje do oksygenatora. Tam zachodzi wymiana gazowa, dzięki której krew natleniona i pozbawiona dwutlenku węgla  jest z odpowiednim przepływem wpompowywana do aorty wstępującej. Przepływ krwi generowany przez pompę zapewnia prawidłowe parametry hemodynamiczne w trakcie operacji. Dzięki krążeniu pozaustrojowemu kardiochirurg może przeprowadzić operację na otwartym serc.

 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/perfuzja/schemat.jpg 
 Standardowy schemat systemu do krążenia pozaustrojowego.

 

 

 

 

 

 

Autor: Ireneusz Pawlak   

 

 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice