04.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

Nowe możliwości leczenia niewydolności serca

Pacjenci, u których rozpoznano niewydolność serca odnoszą  korzyść z nowej metody leczenia zwanej terapią resynchronizującą (z ang. cardiac resynchronization therapy, CRT). U około 30% pacjentów z niewydolnością serca występują zaburzenia przewodzenia bodźców elektrycznych w mięśniu sercowym powodujące nierównomierny czyli asynchroniczny skurcz komór serca. Asynchronia istotnie zmniejsza efektywność pracy lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca.

 

 


 
http://www.cardiosurg.pl//images//imgp6729.jpg 

Zdjęcie: Zespół lekarzy prowadzacych terapię niewydolności serca z wykorzystaniem

stymulacji resynchronizacyjnej. Od lewej:dr hab. Michał Krejca,

dr n.med. Kinga Gościńska-Bis, dr n.med.Jarosław Bis

 

Terapia resynchronizująca, jak sama nazwa wskazuje, przywraca synchroniczną pracę lewej komory i skoordynowany skurcz obu komór serca istotnie zwiększając wydajność pracy serca jako pompy krwi. Efekt ten uzyskuje się poprzez stymulację obu komór przy użyciu specjalnego stymulatora resynchronizującego (Ryc.1).

 

Liczne badania naukowe wykazały, że terapia resynchronizująca łagodzi objawy niewydolności serca, poprawia tolerancję wysiłku i samopoczucie pacjentów. Powoduje również korzystną przebudowę mięśnia sercowego, co przejawia się zmniejszeniem wymiarów powiększonej lewej komory oraz poprawą jej funkcji skurczowej. Wreszcie, co najważniejsze, terapia resynchronizująca wydłuża życie pacjentów z niewydolnością serca.

 

Nasza Klinika jako pierwszy ośrodek na świecie zapoczątkowała stosowanie tej metody leczenia u pacjentów z niewydolnością serca poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Operacja kardiochirurgiczna (pomostowanie aortalno-wieńcowe i/lub wymiana/naprawa zastawki) stwarza optymalne warunki do wszczepienia stymulatora resynchronizującego. Dzięki temu podczas jednej interwencji wykonywane są dwie procedury terapeutyczne.  Do tej pory zastosowaliśmy tą nowatorską metodę leczenia u 30 pacjentów, uzyskując znaczne złagodzenie objawów niewydolności serca. Wartość tej metody została doceniona w świecie medycznym, czego dowodem są publikacje w renomowanych czasopismach naukowych:

 

Totally epicardial cardiac resynchronization therapy system implantation in patients with heart failure undergoing CABG.Goscinska-Bis K, Bis J, Krejca M, Ulczok R, Szmagala P, Bochenek A, Kargul W. Eur J Heart Fail. 2008 May;10(5):498-506.

 

Surgical extraction of cardiac resynchronization therapy system with concomitant implantation of a new system with the use of epicardial leads in a patient with endocarditis.Bis J, Goscinska-Bis K, Krejca M, Zinka E, Skarysz J, Machej L, Bochenek A. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Sep;136(3):786-7.

 

 

Totally epicardial cardiac re-synchronization therapy system implantation in patients with heart failure undergoing CABG--description of 3 cases.Bis J, Krejca M, Gościńska-Bis K, Szmagała P, Ulczok R, Bochenek A, Kargul W. Kardiol Pol. 2007 Feb;65(2):160-4; discussion 165.

 

Prowadzimy również ścisłą współpracę z Kardiologami, wykonując zabiegi wszczepienia elektrody stymulującej lewą komorę metodą chirurgiczną z torakotomii bocznej, w sytuacji, gdy niemożliwa jest jej implantacja standardową drogą przezżylną. Zabieg taki wymaga wprawdzie znieczulenia ogólnego, niesie ze sobą jednak szereg korzyści dla pacjenta w porównaniu z zabiegiem przez żylnym, takich jak:

 

·       krótszy czas trwania zabiegu,

·       dobre parametry stymulacji,

·       możliwość wyboru optymalnego miejsca stymulacji,

·       brak ekspozycji na promieniowanie jonizujące.

 

W naszej Klinice doświadczeni specjaliści kardiochirurdzy i kardiolodzy przeprowadzają konsultacje pacjentów z niewydolnością serca pod kątem wskazań do zastosowania terapii resynchronizującej podczas zabiegu kardiochirurgicznego.

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images//stymulator%20resynchronizuj%B1cy.jpg

                                        Ryc.1. Stymulator resynchronizujący.

 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice