02.jpg

Strona w trakcie aktualizacji.

II Śląskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Plakat

Program i zgłoszenie

Dofinansowanie nowych urządzeń

Operacja endowizyjna pomostowania tętnic EACAB
Ostatnia dekada ubiegłego wieku to czas intensywnego rozwoju technik mało inwazyjnych w kardiochirurgii. Od dawna oczekiwano wprowadzenia takich metod leczenia, które przy minimalnym urazie, zapewniają bezpieczne i skuteczne leczenie, które pozwala na znaczne zmniejszenie liczby powikłań, skrócenie pobytu w szpitalu a także szybszy powrót do pełnego zdrowia. Związana z tym redukcja kosztów leczenia to dalsze, potencjalne korzyści dla uzyskania których wdrożono nowe
koncepcje i technologie.Operacje małoinwazyjne pomostowania tętnic wieńcowych z wykorzystaniem technik endowizyjnych (AECAB - Atraumatic Endoscopic Coronary Artery Bypass) są wykonywane w I Klinice Kardiochirurgii w Katowicach od 1998 roku. Program rozpoczął dr hab. Marek Cisowski. Dr hab M.Cisowski wykonał najwięcej tych operacji, a jego uczeń dr Rafik AbuSa mra jest także bardzo doświadczonym operatorem.  
http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne_foty/1.jpg http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne_foty/2.jpg 
 

Ryc. 1. I etap operacji EACAB - endoskopowe

pobranie lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej (LIMA)

 Ryc. 2. II etap operacji EACAB- zespolenie LIMA z GPZ

 
Do operacji tych kwalifikujemy chorych z istotnym zwężeniem lub zamknięciem gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej (GPZ) lub chorych, u których wystąpił nawrót zwężenia po wcześniejszej przezskórnej koronaroplastyce (PCI).  
W dobie rozwoju informatyki, internetu oraz technik telekomunikacyjnych powstał projekt zastosowania robotów, celem wspomagania lub wykonania operacji. Sterowane głosem ramię robota, dzięki niezwykłej precyzji, ergonomii i możliwości wykonywania poleceń chirurga za pośrednictwem procesora mowy, umożliwia zarządzanie wysokiej jakości obrazem z pola operacyjnego, pozwalając na wykonywanie skomplikowanych operacji bez przecinania powłok ciała.

 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne_foty/3.jpg http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne_foty/4.jpg 
fot. 1. endoskopowe pobranie LIMA

fot.2. endoskopowe pobranie LIMA z wykorzystaniem

ramienia robota chirurgicznego

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne_foty/5.jpg 
fot. 3. Chory w drugiej dobie po operacji
Chorzy oczekują po leczeniu długotrwałej poprawy lub całkowitego wyleczenia. Jednak tylko chirurgiczne pomostowanie GPZ, wykonane przy użyciu lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej (LIMA), jest w stanie zapewnić taki efekt.
Niemal każdego dnia w naszej klinice konsultowani są pacjenci z całego kraju i kwalifikowani do tego typu operacji. W większości są to chorzy, u których nie można wykonać skutecznej koronaroplastyki, oraz chorzy po wcześniejszych koronaroplastykach, które nie zakończyły się sukcesem.
Od 1998 roku, w okresie niemal 12 lat, zoperowaliśmy metodą AECAB ponad 700 chorych. W ostatnich latach wykonujemy rocznie od 80 do 100 tego typu operacji. Wiemy, że doskonałe wyniki wczesne jak i już ponad dziesięcioletnia obserwacja chorych operowanych tą metodą, przekonały liczną rzeszę kardiologów w naszym kraju (także interwencyjnych), którzy coraz częściej dostrzegają niebagatelne korzyści z tej operacji wynikające dla chorych. Pacjentów – takie odnosimy wrażenie - nie musieliśmy długo zachęcać. Krótki, nie powikłany pobyt w szpitalu, szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej i co za tym idzie pełnej aktywności życiowej oraz doskonały efekt kosmetyczny sprawiły, że pacjenci, którzy byli operowani metodą  AECAB - bardzo wysoko ją ocenili.

  
  
  
  
  
Zdjęcia:

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/4.jpg%20%281%29.jpg

Pierwsza operacja z wykorzystaniem robota operacyjnego ZEUS.Zabieg EndoECAB wykonuje dr hab. Marek Cisowski 

 

 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/dscf0445.jpg

Zespół pod kierunkiem dr hab.  Marka Cisowskiego, prof. Andrzeja Bochenka i dr Wojciecha Kruczaka przygotowują się do pierwszej operacji EndoECAB z zastosowaniem robota Zeus 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/p1020278.jpg

7 dni po operacji
 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/p1030333.jpg

7 dni po operacji
 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/piaski%20027.jpg

Dr Rafik AbuSamra przygotowuje się do operacji EndoECAB
 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/piaski%20037.jpg

Dr Rafik AbuSamra wykonuje operację EndoECAB

 

http://www.cardiosurg.pl//images/endowizyjne/male/prof.bochenek%20i%20dc%20cisowski%20w%20czasie%20p.jpg

dr hab. M.Cisowski w asyście prof.A.Bochenkaw czasie pierwszej w Polsce operacji kardiochirurgicznej z wykorzystaniem robota operacyjnego - EndoECAB
 

 

Nowoczesna sala operacyjna

informacja medyczna

Ja i moje serce

Media o Klinice